03 Jan
03Jan

וואי כמה יש לי להגיד על הפרויקט הזה, שניצב שם כמו מבנה רעוע, הצעה למחקר שנשכחה בגשם. ובכל התחיל מזה שפתאום חזרתי לפקק השנה, וכמו תיירת ברצועת זמן נשכחת, פתאום ראיתי את השינוי, עד כמה התגבר זרם המשאיות, והתחלתי להסתקרן... 

פסטיבל דרך הנדיב הרים להנחתה ויצאתי להפריח בלון ניסוי. בניתי אתר לפרויקט, דף בפייסבוק, העמקתי בתחקיר, הצטרפו אנשים, נוצר סיפור, ולא ישבתי רגע לסכם אותו. 

אז הנה לינק לאתר הפרויקט

והסיפור השלם עוד יסופר