01 Jun
01Jun


בתכניות ריאליטי בעתיד יהיו מצלמות גם בתוך הגוף של האנשים. 

ננו מצלמות. 

העורכים יוכלו לעבור בלייב לשידור מהאפי-גנטיקה של המתמודדים. 

משבר, טראומה, דיכדוך קיומי, התגברות, שינויים מיקרוסקופיים בזמן אמת,

נתב התמונה יעבור למסך דמוי וידאו ארט, שישדר את הביטוי של זה בגוף, בהגדלה. 


האינטראקציות החברתיות יתומרנו דרך החלפת מושבות חיידקים בין המתמודדים. 

המיקרוביום יקבל זמן מסך.

הוא אולי ישתלט על המיקרופון. 

אין לדעת. 


בכל מקרה, 

מה שאנחנו רואים עכשיו? זה רק קצה הקרחון. 

 

  ותזכרו שקראתם את זה כאן, בשנת 2019.  


***תמונת הפוסט, מתוך האתר של מכון דוידסון.