03 Jan
03Jan

וואי כמה יש לי להגיד על הפרויקט הזה, שניצב שם כמו מבנה רעוע, הצעה למחקר שנשכחה בגשם. ובכל התחיל מזה שפתאום חזרתי השנה לפקק בדרך הנדיב, הלא היא דרך 652. וכמו תיירת ברצועת זמן נשכחת, פתאום ראיתי את השינוי, עד כמה התגבר זרם המשאיות, והתחלתי להסתקרן... 

פסטיבל דרך הנדיב הרים להנחתה ויצאתי להפריח בלון ניסוי. בניתי אתר לפרויקט, דף בפייסבוק, העמקתי בתחקיר, הצטרפו אנשים, נוצר סיפור, ולא ישבתי רגע לסכם אותו. 

אז הנה לינק לאתר הפרויקט והנה לינק לדף בפייסבוק.


והסיפור השלם עוד יסופר.