קץ הילדות / ארתור סי קלארק


תרגמה מאנגלית: ע.שם // מקריאה: רונית בר אילן