קץ הילדות פרק 6
זה פרק מכונן. חאיגה מהעלילה לצורך סקירה מרחפת על ההתרחשויות העמוקות של התקופה המתוארת בספר. קלארק נותן פה דרור ליצירתיות הטכנולוגית הנבואית שלו.